1 procent

 

Twój 1% podatku dla młodych i seniorów – 0000161926

międzypokoleniowy 
Ż u ł a w s k i   D o m    S e n i o r a

Drodzy! Jak co roku każdy z podatników ma możliwość przekazać 1% swojego podatku na działania organizacji pożytku publicznego. Taką organizacją jesteśmy także my. Od 2006 roku przekazaliście nam już ponad 150 tys. zł. Przeznaczyliśmy wszystkie te środki na prowadzone przez nas działania z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi z domów dziecka w Pruszczu Gdańskim i Tczewie oraz wielorakie akcje z udziałem dzieci ze środowisk najuboższych i dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym roku nasze potrzeby są dużo większe gdyż odważyliśmy się społecznie zbudować kompleks „Żuławski Dom Seniora”, który jako międzypokoleniowe dzieło ma nie tylko dać opiekę całodobową i dzienną osobom starszym, ale także wspólnie z naszymi usamodzielnianymi podopiecznymi uczynić życie jednych i drugich aktywnym, ciekawym i owocnym… Zbudowany wspólnie „DomDlaDzieci”  już od kilku lat funkcjonuje i przynosi wiele dobra. Nie mamy wątpliwości, że wspólnie z „Żuławskim Domem Seniora” będzie spełniał jeszcze lepiej swoją funkcję.  Jeśli zatem uznacie, że jesteśmy dla Was wiarygodni p r o s i m y , aby Wasz JEDEN PROCENT trafił właśnie do nas.

1 procent - Dom Seniora - baner samolotowy 750x100 pxl - wer 1

 

Nasz NUMER KRS to: 0000161926

Za każdy najmniejszy nawet DAR SERCA już teraz BARDZO DZIĘKUJEMY !!!

Dodaj komentarz