Metropolitalny System Aktywizacji Zawodowej i Społecznej

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych województwa pomorskiego przygotowany został przez organizacje pozarządowej z naszego województwa program pod nazwą Metropolitalny System Aktywizacji Zawodowej i Społecznej, którego niezwykle istotnym aspektem jest fakt, iż od początku ma on charakter partnerskiej międzysektorowej współpracy organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Jest on budowany w oparciu o trzy najistotniejsze elementy i aspekty społeczne:

1. Usługi społeczne

2. Integracja społeczna

3. Ekonomia społeczna

Pozostałe istotne elementy przekazywane będą na bieżąco.

Dodaj komentarz