Aktywność online

Aktywność online – szkolenie w ramach Szkoły Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych we współpracy ze szkołą STOP

W ramach oferty Szkoły Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych zorganizowanej we współpracy z 17 szkołą Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych odbyły się szkolenia na temat Aktywności online zaplanowane jako szesnastogodzinne dwudniowe zajęcia. Z uwagi na formułę tegorocznej Szkoły Liderów/ek Pomorskiej Sieci COP wszystkie szkolenia odbyły się w dniach 4-5 września 2015 r. w różnych ośrodkach Pomorskiej Sieci COP. Szkoła Pomorskiej Sieci COP zapewniła profesjonalnie przygotowane sale szkoleniowe, materiały edukacyjne, poczęstunek kawowy, lunch oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Szkoła Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych zapewniła profesjonalnie przygotowanych prowadzących szkolenia, opiekę superwizyjną wszystkich zajęć warsztatowych, przygotowanych materiałów, konspektów i programów szkoleń.

Szkoła Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci COP jest współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Fotoreportaż:

Comments are closed