Nagroda Bursztynowego Mieczyka – XXI edycja

bursztynowy mieczyk

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXI edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa.

Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych – laureaci NBM w roku ubiegłym, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota oraz przedstawiciel Fundacji RC.

Tegoroczna edycja konkursu ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2015 w następujących obszarach:

§ POMOC SPOŁECZNA

§ OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA

§ EKONOMIA SPOŁECZNA

Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach:

§ KULTURA

§ SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

§ EDUKACJA

§ WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W tym roku ustanawia się również dwie dodatkowe kategorie:

§ DEBIUT ROKU

§ NAGRODA OBYWATELSKA

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu głosowania znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: ?regulamin nagrody?.

Termin składania wniosków nominujących daną organizację do Nagrody upływa 6 listopada 2015 r. Do tego dnia wszystkie wnioski (składane drogą pocztową również) muszą napłynąć do Sekretariatu Kapituły, mieszczącego się w siedzibie Fundacji RC:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
tel. 58 344 40 39 fax: 058 340 12 13

e-mail: biuro@fundacjarc.org.pl

Zaproszenie konkursowe

NBM_Wniosek nominacyjny 2015 (1)

Comments are closed