„Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim”

UWAGA!!! Będzie patetycznie! Bo CHWILA nastała WIELKA!

Dziś, tj. 23 czerwca, podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji działań w ramach Metropolitalnego Systemu Aktywizacji
Społeczno – Zawodowej – pakiet projektów „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim”. Liderem Partnerstwa jest Stowarzyszenie „Podaj Rękę” – Partnerami: Powiat Gdański, Miasto Pruszcz Gdański, Gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie.

W latach 2016 – 2023 realizowane będą działania aktywnej integracji oraz usług społecznych. O postępach będziemy na bieżąco informować, a dziś – DZIĘKUJEMY Partnerom – tym formalnym jak i nieformalnym, wśród nich: Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu, Fundacji „Żyć Godnie”, Stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga”, Aeroklubowi Gdańskiemu oraz Akademii Trzeciego Sektora.

IMG_7696 IMG_7691 IMG_7690 IMG_7687 IMG_7685 IMG_7684 IMG_7682 IMG_7661 IMG_7666 IMG_7677

Comments are closed