Księgowość i ja

RPO_EFS_poziom_color

Projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie ?Podaj Rękę? wraz z Fundacją Edukacji i Działań Społecznych

 eds
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

„Księgowość i ja”
Oś priorytetowa – 06. Integracja
Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa
Numer umowy: RPPM.06.01.02-22-0047/16-00

Projekt szkoleniowy wraz ze wsparciem psychologicznym i doradczym zakończony egzaminem certyfikującym, zatrudnieniem stażowym, a następnie etatowym. Zawiera również elementy wprowadzające do realizacji zadań wolontariackich oraz wsparcia wolontariackiego ze strony uczestniczek projektu.

Comments are closed