„Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – czy coś się zmienia?

Dla Marka

Aktywna Integracja w liczbach:
* 102 uczestników w ciągu 12 miesięcy (ze 190 do objęcia do października 2018 roku…)
* wśród nich 15 osób z niepełnosprawnością
* 10 osób po zakończeniu wsparcia zawarło stałe lub wieloletnie umowy o pracę
* 7 kobiet zdobyło kwalifikacje do wykonywania działań księgowych dzięki dodatkowemu projektowi „Księgowość i ja” zrealizowanemu wspólnie z Fundacją Edukacji i Działań Społecznych oraz Gminą Przywidz, a w szczególności Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Co dalej? Za „chwilę” rozpoczynamy szkolenia w dziedzinach:
* kelnerstwo
* florystyka i bukieciarstwo
* opieka nad osobami zależnymi
* sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.
Nasi podopieczni w „blokach startowych” gotowi, by wspólnie i pod wodzą OWES wystartować w podróż z Ekonomią Społeczną i powołać do istnienia co najmniej kilka Podmiotów Ekonomii Społecznej (spółdzielni socjalnych):
* florystyczno – estetyczną
* sklep(y) charytatywne w trybie autorskiego modelu „Podaj Rękę”
* opiekuńczą
* projektowo – graficzno – drukarską (ma już nawet swoją nazwę: „Pracownia DOBRA”…)
a jeśli się uda (i wystarczy pieniędzy w systemie) to także kolejne…
To wszystko udało się wypracować z naszymi podopiecznymi dzięki pracy animatorów, doradców, psychologów, coachów i innych zapaleńców… oj przepraszam – projektowo: SPECJALISTÓW…
A co więcej się z tego „urodzi” – będziemy się chwalić…

Usługi Społeczne w liczbach:
* 32 uczestników (z 36 do objęcia do października 2018 roku… – z pewnością mimo wszystko „dobijemy” do 50, bo potrzebujących jest bardzo wielu…) – w tej liczbie jest 13 osób z niepełnosprawnością
* 8 osób wraz z otoczeniem przygotowywanych jest lub za chwilę będzie do posługiwania się sprzętem umożliwiającym korzystanie z teleopieki, która wraz z pomocą sąsiedzką są na chwilę obecną jedynym kompleksowym rozwiązaniem o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania – chcielibyśmy, aby ta forma wsparcia była jak najbardziej rozpowszechniona, w związku z czym lada moment wypracujemy dodatkowe działanie, które promować będzie i edukować do wyboru tego rozwiązania w domach z osobami starszymi, schorowanymi, u których nie codziennie pojawia się pomoc i ktoś z ciepłym słowem…

„Księgowość i ja”
Zakończyło się szkolenie z księgowości. Wicemarszałek Województwa Ryszard Świlski wraz z Wójtem Markiem Zimakowskim uroczyście wręczyli certyfikaty (nieco więcej u naszych Partnerów: http://przywidz.pl/aktualnosci/2654-kurs-ksiegowosci-zakonczony), a nasze drogie Kursantki udały się w drogę po doświadczenie w ramach płatnego stażu…

Comments are closed