Uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnikom Projektu „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Aktywna Integracja.

W dniu 26 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste  wręczenie certyfikatów uczestnikom Projektu „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Aktywna Integracja.
Udział w spotkaniu wziął Starosta Powiatu Gdańskiego – Stefan Skonieczny oraz przedstawiciele Gmin – Partnerzy Stowarzyszenia „Podaj Rękę”  w realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowej.

Podczas gali, przybyłym ponad 50 uczestnikom projektu wręczono  certyfikaty ze szkoleń specjalistycznych i kursów zawodowych. W naszym powiecie przybyło specjalistów w takich dziedzinach jak kelnerstwo, florystyka, sprzedaż z obsługą kas fiskalnych, opieka nad osobami zależnymi oraz wielu innych. Wśród tego grona osób znalazły się także panie, które dzięki partnerskiemu współdziałaniu organizacji pozarządowych z samorządami zajmować się będą wspieraniem innych uczestników projektu w zakresie treningu personalnego czy też… stylizacji paznokci.

W Projekcie uczestniczy największa w całej Metropolii grupa 208 osób, z których blisko 150 już znalazła bądź niebawem znajdzie stałe miejsce pracy. Ponad 20 takich miejsc znajdzie się w tworzonych przez Stowarzyszenie „Podaj Rękę” wraz z  innymi organizacjami pozarządowymi i samorządami  Podmiotach Ekonomii Społecznej czyli Spółdzielniach Socjalnych. Na początek będą to przedsiębiorstwa społeczne ukierunkowane na logistykę, marketing, produkcję i renowację mebli, decoupage i florystykę , jak również sprzedaż towarów i usług oraz obsługę turystyczną.  Wkrótce mają zostać powołane przedsiębiorstwa: gastronomiczne oraz zajmujące się dowozami osób, zwłaszcza do i z miejsc, gdzie transport publiczny jest szczególnie utrudniony.

Na bazie uczestników Projektu oraz wypracowanych rozwiązań, dzięki współpracy z Miastem Pruszcz Gdański otwarty został pierwszy z planowanej sieci sklepów „Serdeczni online”, w którym zarówno bezpośrednio jak i internetowo odbywa się proces zamówień i sprzedaży wyrobów przygotowywanych przez podopiecznych Stowarzyszenia.

W Projekcie uczestniczy 208 osób, mieszkańców Powiatu Gdańskiego.

Z pośród nich kursy rozpoczęło 91 osób, zakończyło 69 osób, w tym 45 osób  z kwalifikacjami.

Pracę podjęły 42 osoby.

Obecna edycja Projektu kończy się już w październiku br. Jednak od listopada znów będziemy mogli rozpocząć nabór osób do kolejnej edycji, której działania trwać będą co najmniej do końca 2022 roku. Mamy też nadzieję, że w trakcie realizacji Projektów „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Aktywna Integracja i Usługi Społeczne pojawią się także inne propozycje, w tym aktywizacji międzypokoleniowej w ramach Żuławskiego Domu Seniora oraz w  regionalnym projekcie „SENIOR POMORSKI”, w którym wprowadzać będziemy usługi opiekuńcze oparte na pomocy sąsiedzkiej i międzypokoleniowej z użyciem najnowszych zdobyczy techniki, przy zapewnieniu jak najwyższej troski o bezpieczeństwo każdej i każdego uczestnika tego procesu. Na bieżąco informować będziemy o kolejnych etapach prowadzonych działań. Zapraszamy także na stronę www.podajreke.org.

Dziękujemy za bardzo owocną współpracę i zapraszamy do niej wszystkie osoby oraz podmioty, których zainteresowania bliskie są realizowanym i proponowanym przez nas zagadnieniom.

Z wdzięcznością i wyrazami szacunku,

Marek Olechnowicz

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Podaj Rękę”

IMG_5386 IMG_5390 IMG_5392 IMG_5394 IMG_5395 IMG_5410 IMG_5412 IMG_5419 IMG_5423 IMG_5441 IMG_5455 IMG_5457 IMG_5468 IMG_5471

1 2 3 4 6 18 19 20

Comments are closed