Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy już za nami!

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy – pierwsze, historyczne, i z pewnością nie ostatnie – już za nami. Przy udziale nieco ponad 300 osób (wraz z „Przechodniami” grzecznościowo nawiedzającymi to wydarzenie). Przedstawiciele ponad 60 powiatów, miast, gmin, liczne grono przedstawicieli Samorządu Województwa Pomorskiego, reprezentantki środowisk akademickich, nieliczna ale niezwykle doświadczona i zaangażowana reprezentacja pracodawców i przedsiębiorców, seniorzy z Metropolii (silne grupy z Przywidza, Trąbek Wielkich, Cedrów Wielkich), Starogardu Gdańskiego oraz innych miejscowości regionu oraz niespełna 100 – osobowe grono przedstawicieli organizacji pozarządowych wraz z Organizatorami wydarzenia ze Stowarzyszenia „Podaj Rękę”, wśród których blisko 30-osobowa grupa SPONTANU czyli młodzieży ze Spontanicznego Towarzystwa Pomocnych Serc.
Szczegółowy RAPORT przygotujemy w uzgodnieniu oraz po uzupełnieniach ze strony wszystkich Partnerów Międzysektorowych. Najważniejsze elementy, jakie możemy uznać za najistotniejsze z punktu widzenia rozwojowych efektów Forum to:
1. powstanie Pomorskiego Forum Międzysektorowego tj. roboczego Zespołu monitorującego procesy przekazu informacyjnego, wspólnego uzgadniania i wdrażania międzysektorowych rekomendacji dotyczących kluczowych wyzwań społecznych i obywatelskich w województwie pomorskim; w skład Zespołu wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele wszystkich sektorów zaangażowanych w omawiane zagadnienia – administracja publiczna na szczeblu wojewódzkim oraz lokalnym, sektor akademicki, pracodawcy i przedsiębiorcy, przedstawiciele młodzieży i seniorów oraz organizacji pozarządowych; pierwszym efektem pracy Zespołu będzie uzgodnienie i przekazanie rekomendacji stanowiących wynik spotkań tematycznych w trakcie Forum;
2. zdiagnozowanie głównych obszarów wokół których należy podjąć szczególne kroki w ramach międzysektorowej współpracy:
a. odkrywanie, formowanie i wzmacnianie liderów społecznych i obywatelskich – lokalnych i regionalnych,
b. promowanie i wzmacnianie mechanizmów współpracy międzysektorowej,
c. wdrażanie i promowanie międzypokoleniowych rozwiązań na rzecz animacji, aktywizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa i opieki osobom w starszym wieku,
d. promowanie i wdrażanie wsparcia organizacji pozarządowych jako profesjonalnego partnera w procesach realizacji działań.
Jednym z najprostszych jak się wydaje narzędzi dla wprowadzenia w życie konkretnych rekomendacji będzie umieszczenie ich – w całości bądź w części – w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi, które wkrótce wypracowane zostaną   w każdym powiecie, mieście, gminie (regionalne Programy Współpracy są już w procesie konsultacji – zachęcamy do analizy i zgłaszania ewentualnych uwag), w tym jako priorytetowe zadania do realizacji w ramach konkursów ofert bądź przy użyciu innych modelowych mechanizmów współpracy. Pełny raport oraz wspólnie uzgodnione szczegółowo przedstawione rekomendacje w ciągu kilkunastu dni pojawią się zarówno we wszystkich dostępnych kanałach informacji jak również w poszczególnych urzędach i instytucjach.
Dziękujemy Wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom jak również Gościom, wszystkim Partnerom, a także zaangażowanym w Organizację za podjęcie tego niełatwego ale niezbędnego do podjęcia wyzwania. Liczymy na realne jego efekty w postaci bardzo konkretnych działań…
baner na spotkanie PFPiW IMG_6513n IMG_6515n IMG_6520n IMG_6543n IMG_6562n IMG_6565n IMG_6575n IMG_6592n IMG_6619n IMG_6655n IMG_6670n IMG_6704n IMG_6710n IMG_6714n

Comments are closed