Poraz kolejny wręczaliśmy certyfikaty.

Blisko 50 osób z każdej gminy powiatu gdańskiego zdobyło w ciągu ostatnich kilku miesięcy kwalifikacje zawodowe, a niektórzy przeszli specjalistyczne szkolenia. Wszyscy oni odebrali z rąk Starosty Gdańskiego oraz Wójtów Gmin certyfikaty potwierdzające uzyskanie tych cennych i pozwalających rozpocząć zawodową przygodę dokumentów. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy naszym Partnerom – Włodarzom Panom Starostom – Stefanowi Skoniecznemu i Marianowi Cichoniowi, Burmistrzowi Januszowi Wróblowi, Paniom i Panom Wójtom Magdalenie Kołodziejczak, Hannie Brejwo, Barbarze Kamińskiej, Januszowi Golińskiemu, Błażejowi Konkolowi, Markowi Zimakowskiemu oraz Markowi Golińskiemu .. I tylko westchnąć, aby dalej wspólnie można było kontynuować to budujące dzieło jakim jest partnerska realizacja pakietu Projektów @Aktywni-Samodzielni-Kreatywni w Powiecie Gdańskim… Powodzenia Panie i Panowie!!!

Foto_1 Foto_2 Foto_3 Foto_4 Foto_5 Foto_6 Foto_7 Foto_8 Foto_9 Foto_10

Comments are closed