Projekt „Międzypokoleniowego punktu konsultacji senioralnej szansą na rozwój kompetencji młodzieży”

dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest skierowany do młodzieży, studentów w wieku 15-29 lat z terenu województwa pomorskiego. W ramach projektu przewidujemy szereg bezpłatnych form edukacji jak i wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu- takich jak: przeprowadzenie weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne, praktyczne…

Continue reading

Zapytanie ofertowe 1/ASK/RPO_WP/2019

Zapytanie ofertowe 1/ASK/RPO_WP/2019 Noclegi i wyżywienie http://www.podajreke.org/wp-content/uploads/2019/04/Zapytanie_ofertowe_1_ASK_RPO_WP_2019.pdf http://www.podajreke.org/wp-content/uploads/2019/04/Załącznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_nr_1.pdf http://www.podajreke.org/wp-content/uploads/2019/04/Załącznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_nr_1.pdf http://www.podajreke.org/wp-content/uploads/2019/04/Załącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_nr_1.pdf  

Continue reading