„PRZYSTAŃ – żeby nie utracić celu… ” – edycja 2019

do prezentacji stopka gorna

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Podaj Rękę” rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Pomorskiego pt. PRZYSTAŃ – żeby nie utracić celu… ” – edycja 2019 
Głównym celem zadania jest stworzenie „oazy spokoju”, czyli danie możliwości skorzystania dzieciom i młodzieży w wzięciu udziału w zajęciach terapeutycznych w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego ŚWIT z pogłębieniem integralnego rozwoju każdego z uczestników poprzez zwrócenie uwagi na jego rozwój ludzki (fizyczny, psychiczny, intelektualny) jak i na jego zasoby duchowe poprzez poruszanie się w kręgu ogólnoludzkich wartości takich jak prawda, dobro i piękno, wraz z ciągłym pomnażaniem umiejętności odróżniania ich od szeroko rozumianego zła i nabywaniem takich cech osobowościowych, które poprowadzą go do umiejętności dokonywania dobrych wyborów. Naszym celem jest niwelowanie różnić, możliwości, które mają dzieci z różnych środowisk dotkniętych problemami- z tych zagrożonych wykluczeniem społecznym i doświadczających przemocy domowej, ale również tych z rodzin, które są w trudnej sytuacji życiowej, materialnej. Chcemy, aby wszystkie dzieci miały możliwość „równego startu w życie” , takie same szanse i możliwości rozwoju do wykorzystana.
IMG_0985IMG_9210IMG_9160IMG_9555IMG_9601IMG_1045IMG_1528IMG_1565IMG_8959

Comments are closed