„AKTYWNI – WDZIĘCZNI – SERDECZNI”

do prezentacji stopka gorna
18 czerwca 2019 w przepięknym Cedrowym Dworku w Cedrach Wielkich odbyło się  spotkanie zatytułowane „AKTYWNI – WDZIĘCZNI-SERDECZNI”. Podczas tego spotkania odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończonych kursów i szkoleń uczestników dwóch projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Aktywna Integracja oraz „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Aktywna Integracja – Miasto Pruszcz Gdański.

Wśród zaproszonych gości byli nie tylko uczestnicy projektów, którzy odbierali swoje certyfikaty, ale również ich najbliżsi- tego dnia świętowaliśmy całymi rodzinami 🙂

Nie zabrakło również naszych partnerów – przedstawicieli lokalnych samorządów jak również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Swoją obecnością zaszczycił nas sam Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Pan Ryszard Świlski. 

W tym dniu nastąpiła także inauguracja Klubu Integracji Społecznej w Cedrach Wielkich, mającego na celu pomoc osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności, jak również w powrocie do pełnienia określonych ról społecznych oraz podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych stanowiących wymierną wartość na rynku pracy.

 Klub Integracji Społecznej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Logo KIS

IMG_0724 IMG_0739 IMG_0740 IMG_0770 IMG_0786 IMG_0793 IMG_0802 IMG_0816 IMG_0838 IMG_0840 IMG_0855 IMG_0925 IMG_0929 IMG_0968

Comments are closed