Klub Integracji Społecznej w Cedrach Wielkich

Klub Integracji Społecznej w Cedrach Wielkich zaprasza osoby bezrobotne, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej oraz zamieszkujące na terenie gminy Cedry Wielkie, będące jednocześnie w wieku aktywności zawodowej.

plakat A3

Comments are closed