Księgowość i ja

Projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie ?Podaj Rękę? wraz z Fundacją Edukacji i Działań Społecznych   Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Księgowość i ja” Oś priorytetowa – 06. Integracja Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa Numer umowy: RPPM.06.01.02-22-0047/16-00 Projekt szkoleniowy wraz ze wsparciem psychologicznym i doradczym zakończony egzaminem…

Continue reading