Księgowość i ja

Projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie ?Podaj Rękę? wraz z Fundacją Edukacji i Działań Społecznych   Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Księgowość i ja” Oś priorytetowa – 06. Integracja Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa Numer umowy: RPPM.06.01.02-22-0047/16-00 Projekt szkoleniowy wraz ze wsparciem psychologicznym i doradczym zakończony egzaminem…

Continue reading

„Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim”

UWAGA!!! Będzie patetycznie! Bo CHWILA nastała WIELKA! Dziś, tj. 23 czerwca, podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji działań w ramach Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej – pakiet projektów „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim”. Liderem Partnerstwa jest Stowarzyszenie „Podaj Rękę” – Partnerami: Powiat Gdański, Miasto Pruszcz Gdański, Gminy: Cedry…

Continue reading

I Regionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych Województwa Pomorskiego

W programie: 1. Prezentacja Rad Organizacji Pozarządowych w woj. pomorskim 2. Prezentacja dobrych praktyk funkcjonowania Rad 3. Wymiana uwag i refleksji w kontekście systematyzowania i profesjonalizacji funkcjonowania Rad 4. Wspólne wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie wzajemnej komunikacji, współpracy i standaryzacji Rad 5. … niespodzianki (zawsze jesteśmy na nie otwarci !!!…

Continue reading