COP

Dla kogo COP?

Jeśli

  • działasz w organizacji pozarządowej lub dopiero masz ją założyć,
  • już działasz lub chcesz działać na rzecz społeczności lokalnej,

dostarczymy Ci odpowiednich narzędzi i wiedzy w tych sferach, w których potrzebujesz wsparcia!

Do kogo się zwrócić?

Pomoc znajdziesz w sześciu Centrach Organizacji Pozarządowych (COP), które powstały w ramach projektu ?Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wspieranie pomorskich centrów organizacji pozarządowych?.

Dwa główne Centra Organizacji Pozarządowych są prowadzone przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku oraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Do realizacji projektu wybrano również 4 organizacje, które pełnią funkcję Centrów Organizacji Pozarządowych: Stowarzyszenie ?Podaj Rękę? (Pruszcz Gdański), Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego (Kwidzyn), Stowarzyszenie EDUQ (Lębork) oraz Fundacja Edukacji i Działań Społecznych (Kartuzy).

Wszystkie organizacje są członkami ?Bursztynowej Sieci?? Pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych.

Jaka jest misja COP?

Jesteśmy przedstawicielami/przedstawicielkami organizacji pozarządowych, budujących nowoczesną sieć wsparcia trzeciego sektora w województwie pomorskim. Jesteśmy kreatywni, wrażliwi i otwarci na różnorodne potrzeby naszych klientów. Naszym celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, opartego na profesjonalnych, niezależnych i samodzielnych organizacjach pozarządowych, podejmujących partnerską współpracę oraz aktywnych i odpowiedzialnych liderach/liderkach lokalnych. Oferujemy usługi adekwatne do lokalnych potrzeb, oparte o wypracowane wspólnie ze środowiskiem, wysokie standardy etyczne i zawodowe.

W naszej pracy/działalności respektujemy wszystkie zasady konstytucyjne i ustawowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasady solidarności, pomocniczości, niezależności i równości szans.

CO OFERUJEMY?

Centrum Organizacji Pozarządowych oferujemy następujące bezpłatne usługi:

  • INKUBATOR ? to propozycja przygotowana z myślą o organizacjach pozarządowych, ale też grupach nieformalnych czy mieszkańcach, chcących działać na rzecz społeczności lokalnej, którzy potrzebują wsparcia technicznego, takiego jak: pomieszczenie, sprzęt biurowy, materiały biurowe, materiały merytoryczne dotyczące działalności społecznej. Inkubator to miejsce, z którego można skorzystać (przy wcześniejszym umówieniu terminów), aby przeprowadzić zebranie, spotkanie organizacyjne, skorzystać z komputera czy przedmiotowych materiałów.

  • DORADZTWO FORMALNO-PRAWNE? w ramach tej usługi oferujemy bezpłatne poradnictwo dotyczące aspektów prawnych i finansowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowej. Konsultujemy wnioski o dotacje, doradzamy jak usprawnić pracę organizacji, jak radzić sobie ze wszystkimi obowiązkami, jakie spoczywają na organizacji pozarządowej.

  • DORADZTWO SPECJALISTYCZNE ? oferujemy bezpłatne porady specjalistyczne w zależności od zapotrzebowania organizacji. Zakres doradztwa obejmuje m.in. indywidualne, specjalistyczne porady prawne (m.in. prawo administracyjne, cywilne), public relations, tworzenie biznesplanów, budowanie partnerstw lokalnych i projektowych czy rozwiązania technologii informacyjnej, wspomagające funkcjonowanie organizacji itp.

  • COACHING ROZWOJOWY ? jest to oferta długofalowej pracy z organizacją, polegająca na spotkaniach i  wspólnym wypracowywaniu i realizowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju danej organizacji bądź grupy nieformalnej. Dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów oraz wspieramy organizacje w samorozwoju i samoocenie.

  • SZKOLENIA ? proponujemy udział w bezpłatnych szkoleniach o tematyce związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, współpracą z samorządem, księgowością w organizacjach pozarządowych, budowaniem zespołu, partnerstwa, tworzenia projektów społecznych itp. Tematykę szkoleń oraz ich terminy publikujemy na naszych stronach internetowych oraz informujemy o nich dostępnymi kanałami informacji.

  • USŁUGI KSIĘGOWE  ? wiele organizacji pozarządowych nie mając finansów na opłacenie księgowej stara się prowadzić księgowość samodzielnie lub nie prowadzi jej wcale, co niestety wiąże się z łamaniem prawa, w związku z tym mamy w ofercie objęcie wsparciem księgowym organizacji pozarządowej przez okres 1 roku i prowadzenia dla niej pełnej księgowości, usługa przez ten okres jest bezpłatna. Liczba organizacji, jakie możemy objąć takim wsparciem jest ograniczona.

  • USŁUGI PROMOCYJNE – wspierając organizacje pozarządowe mamy możliwość zlecenia opracowania księgi wizualizacji dla organizacji pozarządowych, stworzenia stron www, opracowania i druku ulotek, plakatów itp. na nasz koszt.

PONADTO ?

Projekt ?Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie centrów organizacji pozarządowych? to nie tylko szkolenia i doradztwo, ale również badania kondycji III sektora, będą one prowadzone w roku 2012 i 2014, co pozwoli ocenić wpływ działań projektowych.

W ramach projektu będą organizowane Pomorskie Fora Organizacji Pozarządowych (w roku 2011 oraz 2013) oraz Fora Subregionalne (sześć spotkań w 2012, 2013 oraz 2014), które będą miały charakter zarówno merytoryczny, jak również integrujący sektor organizacji pozarządowych województwa pomorskiego.

GDZIE SIĘ ZWRÓCIĆ? – DANE KONTAKTOWE

Nazwa organizacji pełniącej funkcję COP Adres Kontakt Obszar działania COP

Fundacja RC

Al. Grunwaldzka 5
80 ? 236 Gdańsk
biuro@fundacjarc.org.pl
tel. 58 344 40 39
m. Gdańsk
m. Gdynia
m. Sopot
powiat pucki
powiat wejherowski 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich

ul. Sienkiewicza 19
76 ? 200 Słupsk
kamil.wysocki@cio.slupsk.pl
tomasz.keler@cio.slupsk.pl
tel. 59 840 29 20
m. Słupsk
Powiat słupski

Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego

 

ul.Słowiańska 13
82 ? 500 Kwidzyn
cop.powisle@gmail.com powiat kwidzyński
powiat sztumski
powiat malborski 

Stowarzyszenie „Podaj Rękę”
Fundacja „Akademia Trzeciego Sektora”

ul. Piastowska 3
83 ? 000 Pruszcz Gdański
cop@podajreke.org powiat gdański
powiat nowodworski
powiat starogardzki
powiat tczewski

Stowarzyszenie EDUQ

 

Ul. Krzywoustego 1 (pok. 115)
84 ? 300 Lębork
biuro@eduq.pl
tel. 59 726 09 24,
728 945 959
powiat lęborski
powiat bytowski

Fundacja Edukacji i Działań Społecznych

 

ul. Jeziorna 2/33
83 ? 300 Kartuzy
cop@fundacjaeds.pl

tel. 506 625 789

tel. 698 146 654

powiat kościerski
powiat kartuski
powiat człuchowski
powiat chojnicki

Dodaj komentarz