Dla Trzeciego Sektora

Nazywamy to umownie ?społeczną pracą społeczną?… Integracja, rozwój, wzmocnienie Trzeciego Sektora ? to wyzwanie, którego podejmują się nieliczni. Jest tak wiele do zrobienia w ramach ?własnej/własnych organizacji?, że strasznie trudno znaleźć czas na angażowanie się w sprawy pozarządowe w ogólności. A przecież takie właśnie zaangażowanie jest w pewnym sensie także pomocne dla organizacji macierzystej, gdyż starania o jak najlepsze warunki dla całego sektora są też staraniami niosącymi te same rezultaty dla ?własnego? stowarzyszenia czy fundacji.
Tak rozumiejąc wyzwanie wielu członków Zarządu ?Podaj Rękę?, a także wolontariuszy uczestniczy żywo w rozmaitych radach, komisjach czy zespołach. Są to zazwyczaj gremia pracujące nieodpłatnie, a w zasadzie każdy ich uczestnik dorzuca coś ze swojego grosza, bo przecież dojechać trzeba, bywa, że bierze się urlop by być obecnym na posiedzeniu czy spotkaniu…

Niemniej cieszymy się, że to właśnie nasz współzałożyciel przewodniczy pracom Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych czy innym radom. Można powiedzieć, że ta aktywność i zdobyte doświadczenie, ale także nabyte kompetencje sprawiły, że staliśmy się partnerami wielkiego działania na rzecz Trzeciego Sektora w województwie pomorskim realizowanego w ramach środków europejskich pod nazwą: „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych (COP)”. ?Nasz? COP mieści się w Pruszczu Gdańskim i swoim oddziaływaniem oraz wsparciem obejmuje powiaty: starogardzki, nowodworski, tczewski i oczywiście gdański.
strony PROP: www.rops.pomorskie.eu

Dodaj komentarz