Grupy Wsparcia Niepełnosprytni

Przyjaźń z osobami niepełnosprawnymi i troska o nich to jeden z ?najczulszych punktów? w ?Sercu Stowarzyszenia?… Ta szczególna wrażliwość jest z nami od zawsze ? dar i wyzwanie zarazem… Grupy Wsparcia zatem powstały niejako samoczynnie. Jesteśmy mocno związani ? poniekąd zaprzyjaźnieni ? ze środowiskiem gdańskim skupionym wokół Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Nr 1 w Gdańsku/Brzeźnie, z wieloma nauczycielami i terapeutami zaangażowanymi w codzienną, bardzo cierpliwą, wymagającą i niezwykle owocną pracę z dziećmi i młodzieżą. Tam odbywa się większość naszych spotkań i działań. Wiele programów, projektów czy pojedynczych działań przygotowanych zostało właśnie z myślą o konkretnych osobach czy grupach osób z naszych GW. Również wiele naszych planów i zamierzeń, z których część jest już nie tylko w fazie ?gdybania?, to owoce lat pracy i spotkań z naszymi ?Niepełnosprytnymi? ? nie tylko z pomorskiego, ale także z kujawsko ? pomorskiego, warmińsko ? mazurskiego, łódżkiego, wielkopolskiego, mazowieckiego czy podlaskiego. Bardzo wiele doświadczeń zdobywamy dzięki obecności pośród nas osób z niezwykłym brytyjskim doświadczeniem. Wiele daje nam także specjalistyczne doświadczenie naszej misjonarki, s. Anny z Togo w Afryce.
Hipoterapia i dogoterapia to poniekąd nasze specjalności, choć ciągle się ich uczymy, ciągle poszukujemy, ciągle na nowo się zachwycamy. Jakie to piękne, że możemy żyć również dla innych w niezwykłej symbiozie z naszymi przyjaciółmi zwierzętami… Nasi czworonożni współpracownicy i współpracownice potrafią dokonać czegoś, co dla nas bywa wręcz niemożliwe…

Dodaj komentarz