Zapiecek

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu socjalizacyjnego, inaczej mały dom dziecka. Przebywa w nim kilkanaścioro młodych osób w wieku od 10. do nawet 26. roku życia. „Zapiecek” to po prostu DOM… taki, w którym ma być ciepło „jak u Pana Boga za piecem”…

Dodaj komentarz