Metropolitalny System Aktywizacji Zawodowej i Społecznej

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych województwa pomorskiego przygotowany został przez organizacje pozarządowej z naszego województwa program pod nazwą Metropolitalny System Aktywizacji Zawodowej i Społecznej, którego niezwykle istotnym aspektem jest fakt, iż od początku ma on charakter partnerskiej międzysektorowej współpracy organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. Jest on budowany w…

Continue reading

Akademia Liderów NGO 2014

Akademia Liderów NGO 2014 Centrum Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie „Podaj Rękę” oraz Fundacja Akademia Trzeciego Sektora organizuje zintegrowany cykl szkoleniowy dla przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych: Akademia Liderów NGO 2014 Tematyka szkoleń ma szeroki zakres począwszy od teoretycznego wprowadzenia po nabycie umiejętności praktycznych. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów-praktyków, którzy postarają się przybliżyć działania…

Continue reading