Akademia Liderów NGO 2014

Akademia Liderów NGO 2014 Centrum Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie „Podaj Rękę” oraz Fundacja Akademia Trzeciego Sektora organizuje zintegrowany cykl szkoleniowy dla przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych: Akademia Liderów NGO 2014 Tematyka szkoleń ma szeroki zakres począwszy od teoretycznego wprowadzenia po nabycie umiejętności praktycznych. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów-praktyków, którzy postarają się przybliżyć działania…

Continue reading