Pomorskie ROPy dla Pomorza, Polski i Europy

2015_logo_FIO_v1

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

życząc wszelkiego dobra i owocnego Nowego Roku 2017 pragniemy poinformować, iż po zakończeniu realizacji Projektu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. „Pomorskie ROPy dla Pomorza, Polski i Europy” przygotowujemy w ramach FIO na bieżący rok, również w ramach priorytetu 4 – Silne organizacje pozarządowe – projekt wzmacniający proces wdrażania wypracowanych standardów: „Standardy ROP – aby nie pozostały tylko na papierze…”. Zapraszamy do współpracy w przygotowaniu tego projektu, by był on kolejnym wspólnym narzędziem budowania i wzmacniania naszej pomorskiej reprezentacji sektora obywatelskiego. Dziękujemy !!!

===============================================================================

2015_logo_FIO_v1

STANDARDY  Rad Organizacji Pozarządowych
Województwa Pomorskiego

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

dziękując za współpracę przy tworzeniu i konsultowaniu STANDARDÓW POMORSKICH RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH prezentujemy wypracowany i przyjęty materiał. Nie ma on charakteru dogmatu i podlegać będzie modyfikacjom zgodnie z trybem jaki zaproponuje Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych oraz sugestiami lokalnych Rad.
Wchodzimy w etap pilotażowego wdrażania wypracowanych standardów – bądźcie z nami, na bieżąco informujcie i zgłaszajcie uwagi, aby dokument ten nie pozostał tylko na papierze czy w martwym pliku, ale by był narzędziem pomocnym i profesjonalizującym działania podejmowane przez Rady Organizacji Pozarządowych.
Wszystkim Radom życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy…

standardy-rad_organizacji_pozarzadowych_2016

Miło nam również poinformować, iż w ramach wsparcia z Programu FIO 2014-2020 pozyskanego w ramach projektu „Pomorskie ROPy dla Pomorza, Polski i Europy” przygotowaliśmy także narzędzie komunikacji wewnątrz lokalnych Rad oraz komunikacji zewnętrznej, jakim są zakładki dla poszczególnych Rad umieszczone na stronie: prop.pomorskie.pl – zachęcamy do zaglądania na stronę PROP oraz lokalnych Rad, które najpóźniej w pierwszym kwartale 2017 roku będą w pełni uzupełnione oraz na bieżąco aktualizowane.

===============================================================================

2015_logo_FIO_v1

Regionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych
Województwa Pomorskiego

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych na Regionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych – podsumowanie procesu standaryzacyjnego, które odbędzie się w dniu 20 października 2016 r.
w Kościerzynie (Sala im. Lubomira Szopińskiego, ul. 3 Maja 9 – obok Urzędu Miasta) – początek  godz. 15.00
(otwarte posiedzenie PROP).
Podczas spotkania podsumujemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy decyzje dotyczące wdrażania wypracowanych standardów, narzędzi komunikacji dla lokalnych Rad oraz omówimy kolejne kroki zmierzające wzmocnieniu lokalnych ROPów w bieżącym funkcjonowaniu. Wszelkie informacje, propozycje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

===============================================================================

2015_logo_FIO_v1

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

poniżej prezentujemy wypracowane w ramach warsztatów i spotkań projektowych standardy funkcjonowania lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych w wersji roboczej. Bardzo prosimy o włączenie się w proces konsultacji tego materiału. Wdzięczni będziemy za przesłanie wszelkich uwag, propozycji czy sugestii zmian oraz komentarzy na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

standardy-rop_do_konsultacji

Dziękujemy!!!

==============================================================================

2015_logo_FIO_v1

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych na Subregionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 29 września 2016 r.
w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (ul. Zwycięstwa 1) od godz. 16.00.
Podczas spotkania omawiać będziemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy pracę nad konkretnymi rozwiązaniami. Wszelkie informacje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

==============================================================================

2015_logo_FIO_v1

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych na Subregionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 10 września 2016 r.
w Sopocie (Skwer Kuracyjny oraz Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych) od godz. 12.00.
Podczas spotkania omawiać będziemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy pracę nad konkretnymi rozwiązaniami. Wszelkie informacje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

==============================================================================

2015_logo_FIO_v1

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych na Subregionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2016 r.
w Centrum Kultury i Sportu (ul. Chopina 34) od godz. 12.00.
Podczas spotkania omawiać będziemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy pracę nad konkretnymi rozwiązaniami. Wszelkie informacje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

==============================================================================

2015_logo_FIO_v1

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

poniżej prezentujemy ankietę, na podstawie której (jako jednego z narzędzi) chcielibyśmy pozyskać wiedzę na temat Waszych oczekiwań związanych z lokalnymi reprezentacjami sektora pozarządowego. Wdzięczni będziemy za przesłanie wypełnionej ankiety na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

pomorskie_ropy_ankieta_dla_ngo_2016

Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy!

==============================================================================

2015_logo_FIO_v1

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych na Subregionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r. w miejscowości Charzykowy k. Chojnic (Siedziba LGR Moreńka) od godz. 13.00. Podczas spotkania omawiać będziemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy pracę nad konkretnymi rozwiązaniami. Wszelkie informacje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

==============================================================================

2015_logo_FIO_v1

I Regionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych Województwa Pomorskiego

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych na historyczne Pierwsze Regionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r. w  Gdańsku (Europejskie Centrum Solidarności) – początek  godz. 17.00. Podczas spotkania omawiać będziemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy pracę nad wypracowaniem trybu wypracowywania konkretnych rozwiązań. Wszelkie informacje, propozycje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

W programie:

1. Prezentacja Rad Organizacji Pozarządowych w woj. pomorskim
2. Prezentacja dobrych praktyk funkcjonowania Rad
3. Wymiana uwag i refleksji w kontekście systematyzowania i
profesjonalizacji funkcjonowania Rad
4. Wspólne wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie wzajemnej komunikacji, współpracy i standaryzacji Rad
5. ? niespodzianki (zawsze jesteśmy na nie otwarci !!! 🙂 )

Spotkanie będzie jednocześnie doskonałą okazją do wzajemnego poznania i integracji.
Organizatorzy zapewniają przyjazną, budującą i radosną atmosferę Spotkania 🙂 jak również smaczną kolację?
ZAPRASZAMY!

Projekt ?Pomorskie ROPy dla Pomorza, Polski i Europy? dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 -2020

==============================================================================

2015_logo_FIO_v1

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 – 2020 Stowarzyszenie „Podaj Rękę” we współpracy z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych oraz Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych realizuje projekt pod nazwą „Pomorskie ROPy dla Pomorza, Polski i Europy” mający na celu wypracowanie standardów funkcjonowania pomorskiej reprezentacji sektora obywatelskiego.
W ramach działań projektowych prowadzących do wzmocnienia pomorskich Rad Organizacji Pozarządowych realizowane będą następujące działania:

1. Regionalne spotkanie wprowadzające
2. Indywidualne warsztaty standaryzacyjne
3. Subregionalne spotkania standaryzacyjne
4. Przygotowanie narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
5. Regionalne spotkanie podsumowujące.

O przebiegu i postępie prac, jak również o harmonogramie poszczególnych wydarzeń będziemy na bieżąco informować.

 

 

Dodaj komentarz