Rowerowa Metropolia

„Rowerowa Metropolia” jest stosunkowo młodym programem bardzo mocno związanym z historią Stowarzyszenia, naszej nazwy, partnerskiego programu TVP Gdańsk, który emitował program ?Podać Rękę?, dzięki któremu następował przekaz informacji zarówno o osobach potrzebujących konkretnych towarów czy usług oraz docierających do tych, którzy mieli możliwość pomocy, choćby w związku z tym, że akurat postanowili wymienić pralkę na nową/nowszą. Ale to tylko jeden element składowy programu.
Drugim z nich są elementy Ekonomii Społecznej zawierające się w recyklingu. Otóż odbieramy od różnych osób zgłaszających się do nas rowery czy części rowerowe bądź osprzęt, które naprawiamy, odnawiamy, doposażamy i przygotowujemy do dalszego użytkowania, nadając mu niejako ?drugie życie?. Cześć sprzętu trafia do domów dziecka czy rodzin najuboższych, a część wykorzystywana jest przy organizacji wielorakich rajdów, wycieczek czy innych działań (choćby jako nieodpłatne wypożyczalnie, dzięki którym wiele osób ma czym dojechać do pracy, szkoły czy do rodziny).
Na dziś program realizowany jest głównie w województwie pomorskim, przy współpracy z bardzo wieloma podmiotami. Mamy nadzieję, że program ten będzie się systematycznie rozwijał, dzięki czemu niezwykłe rzesze osób będą miały pożytek: jedni wyzbędą się zalegającego w piwnicach czy na balkonach sprzętu ? inni zdobędą możliwość przemieszczania się, rekreacji czy realizacji innych niemożliwych dotąd do spełnienia celów.
Naszym zamierzeniem jest również rozszerzenie zakresu akcji ? nie tylko w kontekście terytorialnym, ale także przedmiotowym. Ma to bardzo ścisły związek z Ekonomią Społeczną i kwestią recyklingu. Mamy nadzieję, że o tym także „rozpiszemy się” niebawem.

Dodaj komentarz