Spontan

SPONTAN” to skrót od własnej nazwy nadanej działaniom wolontariuszy: „Spontaniczne Towarzystwo Pomocnych Serc”… Takie grupy wolontariackie działają w wielu miejscach w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii (Londyn). Spontaniczność ma charakter uporządkowany na tyle, na ile sytuacja czy wyzwanie tego wymaga. Być „wolontariuszem spontanicznym” dla wielu młodych kojarzy się z permanentną wolnością w realizacji własnych porywów serca. Oczywiście wszelkie formalne kwestie związane z wolontariatem są w ramach grup „Spontan” wypełniane i realizowane. Niemniej w dzisiejszych czasach łatwiej jest angażować się podejmując taką decyzję tydzień po tygodniu czy miesiąc po miesiącu aniżeli wypełniać „obowiązek” związany z podpisaną umową czy stałym zobowiązaniem. Choć szczerze mówiąc w codziennej rzeczywistości owoce, tryb działania czy inne okoliczności są bardzo podobne… „Ale =SPONTAN= to spontan i już…”

Dodaj komentarz